Canlyniadau

Canlyniadau Eisteddfod 2014

Ffion Haf Jones o'r Dryslwyn - enillydd yr 'Her Unawd'.
Ffion Hâf Jones, Dryslwyn – enillydd yr ‘Her Unawd’.
Garry Owen yn arwain seremoni'r Cadeirio
Garry Owen yn arwain seremoni’r Cadeirio.
Odette Jones, y beiriniad cerdd, yn canu Cân y Cadeirio.
Odette Jones, y beiriniad cerdd, yn canu Cân y Cadeirio.
Ioan Mabbutt, ennillyd yr Unawd o dan 9 oed.
Ioan Mabbutt, ennillyd yr Unawd o dan 9 oed.
Ionwen Davies, arweinydd Côr Merched Llanfair ym Muallt, enillydd y baton ar gyfer yr arweinydd côr gorau.
Ionwen Davies, arweinydd Côr Merched Llanfair ym Muallt, enillydd y baton ar gyfer yr arweinydd côr gorau.

(Lluniau drwy garedigrwydd John B. R. Davies)

Llun 3 Blwydd Oed
•    Cerys Hughes
•    Caethan Gibson
•    Lily Morgan
Llun Meithrin / Derbyn
•    Tamarah Silk
•    Fraser Hope
•    Grace Knight
Llun blwyddyn 1 a 2
•    Madison Hope
•    Sophie Pickup
•    Dafydd Davies
Llun Blwyddyn 3 a 4
•    Izzy Protheroe
•    Luke Brown
•    Evan Jones
Llun Blwyddyn 5 a 6
•    Rhys Lewis
•    Keavy Davies
•    Cerith Davies
Llun i ddisgyblion Ysgolion Uwchradd
•    Saffron Morgan
•    Vasilisa Tserenia
•    Allanah Silk
Ysgrifennu Blwyddyn 1 a 2
•    Jac Price
•    Dafydd Davies
•    Sophie Pickup
Ysgrifennu Blwyddyn 3 a 4
•    Oliver Morgan
•    Evan Jones
•    Izzy Protheroe
Ysgrifennu Blwyddyn 5 a 6
•    Keavy Davies
•    Simran Kaur Swali
•    Frankie Gibson
Unawd Blwyddyn 1 a 2
•    Tamarah Silk
•    Lily May Davies
•    Daniel Smith
Adroddiad Blwyddyn 1 a 2
•    Sophie Pickup
•    Daniel Smith
•    Henry Pickup
Unawd Blwyddyn 3 a 4
•    Evan Jones
•    Siwan Davies
•    Annie Powell
Adroddiad Blwyddyn 3 a 4
•    Joe Blythin
•    Annie Powell
•    Evan Jones
Unawd Blwyddyn 5 a 6
•    Ellis Thorpe
•    Cerith Davies
•    Simran Kaur Swali
Adroddiad Blwyddyn 5 a 6
•    Rhys Lewis
•    Euan Blythin
•    Simran Kaur Swali
Unawd Offerynnol
•    Cerith Davies
•    Lucy Brown
•    Molly Wear
Ysgrifennu Ffeithiol Blwyddyn 1 a 2
•    Sophie Pickup
•    Lilia Brown
•    Jac Price
Ysgrifennu Ffeithiol Blwyddyn 3 a 4
•    Luke Brown
•    Siwan Davies a Evan Jones
•    Oliver Morgan
Ysgrifennu Ffeithiol Blwyddyn 5 a 6
•    Joci Shepherd
•    Lucy Brown
•    Cerith Davies
Parti Canu
•    Ellis Thorpe, Cerith Davies, Charlie a Josh Houlsby
•    Annie Powell, Izzy Protheroe a Veronica
•    Tamarah Silk, Hari Price, Olly Protheroe a Lily May Davies
Oliver Morgan, Rhys Lewis, Euan Blythin, Joe Blythin a James Houlsby
Unawd Offerynnol i Ddisgyblion Ysgol Uwchradd
•    James Bessant-Davies (Clarinet)
•    James Bessant-Davies (Piano)
•    Kirsty Brown
Llefaru i Ddisgyblion Uwchradd
•    James Bessant Davies
Unawd ar gyfer disgyblion Ysgol Uwchradd
•    Allanah Silk
•    Vasilisa Tserenia
•    Heidi Thorpe
Cwpan yn rhoddedig gan Dr Delyth Hurley i’r cystadleuydd mwyaf addawol yn sesiwn y bore:-
Cerith Davies
Cwpan am y cystadleuydd mwyaf doniol yn rhoddedig gan Mr Dunn:-
Rhys Lewis

Prynhawn
Unawd dan 9
•    Ioan Mabbutt
•    Elan Mabbutt
•    Maisey Wilcox
Adroddiad dan 9
•    Glasnant Davies
•    Maisey Wilcox
•    Ioan Mabbutt
Unawd 9-12
•    Ellis Thorpe
Adroddiad 9-12
•    Osian Riachrds
Unawd piano dan 15
•    Elinor Hulin-Taylor
•    Maisey Wilcox
•    Glasnant Davies
Darlleniad o’r Beibl dan 19
•    Angharad Gough
•    Ffion Williams
•    Maisey Wilcox
Deuawd lleisiol dan 19
•    Rees Webster a Glyn Webster
Cân Rydd dan 19
1 & 2. Elin Wyn James
Unawd 13-18 – Cân y Crud
•    Glyn Webster
•    Alice Cox
•    Angharad Gough
Unrhyw offeryn ag eithrio Piano dan 19
•    Glyn Webster
Llefaru 13-18
•    Angharad Gough
Unawd Piano 15-18
•    Ffion Williams
Unawd 13-18
•    Glyn Webster
•    Angharad Gough
•    Mair Davies
Côr Ieunectid dan 19
•    Côr Ieuenctid Canol Powys
Cwpan yn rhoddedig gan Charcroft Electronics Ltd i’r cystadleuydd mwyaf rhagorol yn sesiwn y prynhawn:-   
Glyn Webster

Hwyr
Unawd Emyn Dôn dros 60
•    David Mayberry
•    Hywel Annwyl
•    David Jones
Unawd Offerynnol dros 18
•    Rees Webster
Unawd allan o Sioe Gerdd dan 30 oed
•    Ffion Hâf
•    Rhian Davies
Côr Meibion, Merched neu Gôr Cymysg
Côr Merched Llanfair ym Muallt
Her Unawd
•    Ffion Haf
•    John B R Davies
•    Philip Watkins
•    Jennifer Drew-Parry
Her Adroddiad
•    Ffion Haf
•    Brynferch
•    Ann Watkins
•    Jan Lewis
Unawd Emyn Dôn
•    Ffion Haf
Unawd Gymraeg
•    Ffion Haf
•    Jennifer Drew-Parry
•    John B R Davies
Englyn
1 & 2. Parch Beti Wyn James
LIMERICK Saesneg
•    Jan Newton
•    Arwyn Evans a Glyn Jones
Brawddeg
•    Arwyn Evans
•    Carys Briddon
Limerig
•    John Meurig Edwards
•    ‘Steffan’ – ?
Stori Fer
1 & 2. Lynda Ganatsiou
Stori i Ddysgwyr
•    Juliet Revell
Emyn addas i oedfa gymundeb
•    John Meurig Edwards
•    Adrian Walters
Cân Rydd
•    Sara Down-Roberts
•    Parch Beti Wyn James a Ruth Roberts Owen


Isod mae cerdd wedi ei hysgrifennu trwy lygaid Gwen – merch Sarah. Yn 2007 bu farw Henry – priod Sarah a thad Gwen wedi brwydr ddewr yn erbyn canser. Yn rhan gyntaf y gerdd disgrifir y profiad hwnnw sy’n gyffredin i gleifion canser a’u teuluoedd. Mae’r canfyddiad yn aml yn sioc ac yn dod o unlle ond wedyn rhaid ymdopi gyda’r salwch ac y mae’r siwrne honno yn aml yn dymhestlog ond weithiau hefyd daw haul ar fryn wrth i’r claf a’i deulu gael newyddion gwell neu gyfarfod ag arall sy’n dioddef. Yn ail ran y gerdd mae’r claf yn nesu at y gorwel wedi i’r canser gael y llaw uchaf – erbyn hyn mae’r frwydr ar ben ac yn y galar ceir ddarlun o glaf yn cael dianc o’i boenau i chwilio am yfory gwell. Gyda threigl amser mae’r profiad yn un gwahanol a chrynhoir yn y drydedd ran yr hyn y mae Gwen yn ei gofio. Mae’r atgofion yn felys ac yn gymorth a felly y cwestiwn yw a oes yna orwel gan ddwyn i gof englyn enwog Dewi Emrys i’r Gorwel.

Y Gorwel

(I dad)

2007

Cynddeiriog yw’r tonnau heddiw
A bwgan sy’n bygwth dy fyw.
Di-rybudd storm a’i chorwynt croes
A ry fesur ar dy einioes.
Fe’th dynn o ddiogel draethell
I gyfeiriad y gorwel pell.
Yn betrus hwyli’r fordaith
Ildio weithiau â llygaid llaith.
Ond yna rwyt ar frig y don
Ac o’th flaen mae pêr Afallon.
Triniaeth gemegol ry gysur
Weithiau – ond yna poenus gur
Wrth it chwydu chwerw wenwyn
(Y sgil effeithiau) yn un llyn.
Ddydd Iau yng nghlwb y chemo
Mi gei chwerthin eto ar dro…
Ry’ch oll ar daith tua’r terfyn…
Heddiw mae eto olau gwyn.
Canlyniad sgan a ddaw â gwên
Wedi cawod fe ddaeth heulwen.
Gohirir y daith am ennyd…
Ymhen y rhawg daeth chwerw fyd.
Y garw fôr a’i awchus wanc
A’th gaethiwodd yn ei grafanc.
Y terfynlin a’i anwybod
Yn awr sydd yn cymell dy ddod.

Rwyf i a mam ar odre’r traeth
Wylwn yn hidl mewn hiraeth.
Gyda hyn mi ei o’r golwg
Yn hamddenol heb boen na gwg.
Croesi rhyw drywydd o linell
I chwilio am yfory gwell.

2014

Flynyddoedd wedi’r ffarwelio
Atgofion lu a ddaw i’r co’.
Oedaf gan wynebu’r gorwel –
Llun a gair o’m cwmpas yn hel.
Cofiaf am riant caredig
Yn llawn o hwyl wrth chwarae mig.
Codi castell ar euraid draeth,
Nofio’r heli – nid oedd alaeth.
Canu gitâr a chwarae pêl –
Capten ein harbwr diogel.
Yn wir byw wyt ti bob munud –
Wyt ffrydlif ynof – er yn fud.

A yw’r gorwel felly yn bod?
Neu a yw’n ddiwedd di-ddarfod?

Gwen