Pwyllgor

Pwyllgor yr Eisteddfod Yn gweithio’n ddygn i sicrhau eisteddfod lwyddiannus bob blwyddyn mae’r canlynol. Llawer o ddiolch iddynt am eu hymroddiad.

Hywel Davies – Cadeirydd a Thrysorydd
Hywel Davies:
Cadeirydd, Trysorydd
Iwan Price:  Is-Cadeirydd
Iwan Price:
Is-Gadeirydd
Susan Price:
Susan Price:
Ysgrifenyddes
Annabelle Thomas
Annabelle Thomas
John Davies
John Davies
Wynne Price
Wynne Price
Heather Davis
Heather Davis
Delyth Jones
Delyth Jones
Gill Lloyd
Gill Lloyd