Noddwyr

Mae’r eisteddfod yn ddiolchgar dros ben am gymorth ariannol Charcroft Electronics

charcroft copy

Mae Charcroft Electronics wedi ei leoli mewn adeilad sydd wedi sefyll ar lan Afon Irfon, yn Llanwrtyd, ers tua 1535.  Symudodd y busnes yno o Suffolk yn 1985 a bellach mae gan y cwmni yr adnoddau mwyaf diweddar mewn swyddfeydd a storfeydd sydd wedi eu adnewyddu’n llwyr a rheiny mewn llecyn godidog.

Charcroft yw cyflogwr mwyaf yn Llanwrtyd ac mae’n cyflenwi darnau electroneg led-led y byd. Mae gan y cwmni’r gallu mewnol i gynhyrchu deunydd ar gyfer marchnadaodd niche ac wedi ennill Gwobr Busnes Powys yn yr Adran Cynhyrchu.  Mae’n fusnes sydd yn cofleidio ei gyfrifoldeb tuag at y gymuned leol gan gefnogi llu o gymdeithasau lleol gan gynnwys Eisteddfod Llanwrtyd.  Eleni, cyflwynodd y cwmni gwpan arbennig i’r eisteddfod i ddathlu 40 oed o fasnachu.

Mae gan Charcroft gysylltiadau agos â’r ysgol gynradd leol yn ogystal â’r orsaf dân.

www.charcroft.com

Sgan2-2
Hoffai aelodau Pwyllgor Eisteddfod Llanwrtyd ddiolch i Paul a June Newman, Charcroft Electronics Ltd am noddi’r wefan hon.